നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (9 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (9 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

Leonard Collins

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ആരും അവരുടെ പരലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ, അത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സംഭവിക്കുകയോ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്താൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു, കൂടാതെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ചില ക്രിസ്റ്റൽ തരങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുക.

ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം, സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്കോ ​​നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

ഒരു സ്ഫടികം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചില അർത്ഥങ്ങൾ ഇതാ:

1. വൈബ്രേഷൻ പൊരുത്തക്കേട്

ഓരോ വ്യക്തിയും ക്രിസ്റ്റലും വ്യത്യസ്ത ആവൃത്തികളുടെ വൈബ്രേഷനുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷനുകൾ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ വൈബ്രേഷനുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് - നിങ്ങൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തെയും പരിപാലിച്ചതിന് പ്രപഞ്ചത്തിന് നന്ദി.

2. ഊർജ്ജ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു

നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും സ്ഫടികത്തിന്റെ ശക്തിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. ഒന്നുകിൽ സ്ഫടികം നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നിറവേറ്റാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഊർജ്ജത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ ശക്തമായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

നിങ്ങളുടെഅവബോധം, അത് വളരെ ദുർബലമാണോ അതോ ശക്തമാണോ എന്ന് ഊഹിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുമെന്നും ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റൽ വളരെ ദുർബലമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ വലുതായ അതേ തരം ക്രിസ്റ്റൽ നേടുക. ഇത് വളരെ ശക്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ചെറുതൊന്ന് സ്വന്തമാക്കുക.

3. നിങ്ങളേക്കാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നു

അവസാനം, കല്ലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കാം, ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഫടികം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് വേദനാജനകമായിരിക്കരുത്, മറിച്ച് സമാധാനപരമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനാകും. ഇതിനിടയിൽ അറിയുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് ചെയ്തുവെന്നും അത് ഒരു അപരിചിതനെ സഹായിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും.

4. ഇതിന് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് എനർജി ലഭിച്ചു

നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ നഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് എനർജി ആഗിരണം ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ കൂടി, അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടരുത്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ക്രിസ്റ്റൽ സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്തു, നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പരലുകൾ പൊട്ടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇതാണ്!

5. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നഷ്‌ടമായി

നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഊർജവും പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പ്രകടമാക്കാനും പുറന്തള്ളാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ, എല്ലാ ദിവസവും അപകടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമുണ്ട്നിങ്ങളുടെ സ്ഫടികം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുതരം അടയാളമല്ല.

ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടിയാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

എല്ലാ അനുഭവപരിചയമുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ, രത്നകല്ല് പ്രേമികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റൽ പിളരുന്നത് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇത് എക്കാലത്തെയും വേദനാജനകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ രോഗശാന്തി പരലുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ.

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾ കരുതരുത്. ചെയ്തു. അത് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചാലും, അത് തകരാൻ ഇടയാക്കിയാലും, അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല, പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്കായി മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനയുടെ ഭാഗമാണ്.

അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. പരലുകൾ പൊട്ടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചില കാരണങ്ങൾ നോക്കുക:

1. നെഗറ്റീവ് എനർജി ഓവർലോഡ്

മിക്കപ്പോഴും പരലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയവ, അവ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് എനർജി ആഗിരണം ചെയ്ത ശേഷം പൊട്ടുന്നു. ഓരോ കല്ലിനും സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്, ആ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ഫടികം പൊട്ടിപ്പോകുകയോ ചെറിയ കഷണങ്ങളായി തകരുകയോ ചെയ്യുന്നു.

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തകർന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല. ക്രിസ്റ്റൽ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിച്ചതിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ക്രിസ്റ്റൽ കാന്തികവും സ്പോഞ്ചും ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ പാടില്ലാത്തതെല്ലാം നനച്ചുകുളിച്ചു. ഒരു തരത്തിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്തു, അതിനാൽ അതിന് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക!

2. ക്ലീൻ ബ്രേക്ക് - വിഷമിക്കേണ്ട!

നിങ്ങളുടെ സ്ഫടികത്തിന് ശുദ്ധമായ ബ്രേക്ക് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അധികം വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല,പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു വലിയ കല്ലാണെങ്കിൽ. സുഗമമായി പൊട്ടിപ്പോയ ക്രിസ്റ്റൽ കഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമവും ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിവുള്ളവയാണ്.

ശുദ്ധമായ ബ്രേക്കുകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പെൻഡന്റുകളിലും അമ്യൂലറ്റുകളിലും അതിന്റെ തകർന്ന കഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആഭരണങ്ങളുടെ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ. അത്തരം ആക്സസറികൾ സ്ഫടികത്തിന്റെ സാരാംശം വഹിക്കും, അത് കല്ലിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. എല്ലാ പരലുകളേയും പോലെ, ഇത് ധരിക്കുന്നയാളെ നിഷേധാത്മകതയിൽ നിന്നും ദൗർഭാഗ്യത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും.

3. ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ - സ്വാഭാവിക സംഭവം

ചില പരലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ, അവയുടെ ഘടനയിൽ ദുർബലമായ പാടുകൾ ഉള്ള സ്വാഭാവിക അപൂർണതകൾ ഉണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ്വാഭാവിക ഒടിവുകൾ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിലും വ്യാപിച്ചേക്കാം. അത്തരം ദുർബലമായ പാടുകൾ സോളിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ തന്നെ മോടിയുള്ളവയല്ല, കാലക്രമേണ തേയ്മാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്ഫടികം പകുതിയായി തകർന്നതായി കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാം. അത്തരമൊരു സുപ്രധാന സംഭവം അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുപ്രധാന സിഗ്നലാണെന്ന് നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ സ്ഫടികത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക അപൂർണതകൾ കൈവിട്ടുപോകുകയും വിഭജിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ സാധാരണമാണ്, അവയ്ക്ക് വളരെ ദുർബലമായ നിരവധി പാടുകൾ ഉണ്ട്, അവ ദിവസേന പൊട്ടിപ്പോകും. കൈകാര്യം ചെയ്യലും പതിവ് ഉപയോഗവും.

4. കൊത്തിയെടുത്ത ക്രിസ്റ്റൽ രണ്ടായി പിളർന്നു - പകുതി പങ്കിടരുത്

നിങ്ങളുടെ പക്കൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽനിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയോ ദേവനെയോ ദേവിയെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുപ്രധാന രൂപം, അത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കിടരുത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, അതൊരു മനോഹരമായ ആശയമാണ്, നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായി അർത്ഥവത്തായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം പരലുകൾ അവയ്‌ക്കുള്ള ശക്തിയെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ദൈവിക പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് മോശം ഊർജ്ജത്തെ ആകർഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ദേവതയാൽ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം.

നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഫടികത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവ പരസ്പരവിരുദ്ധമാണ്, ക്രിസ്റ്റൽ മാജിക്കിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രാക്ടീഷണർമാർക്ക് മാത്രമേ ശരിയായ കോൾ ഏതാണെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ.

ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക - ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ്

ക്രിസ്റ്റലിന് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ മുൻ ഉടമയേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ അത് നിങ്ങളെ സേവിക്കുമെന്ന് കരുതിയതിനാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് എടുക്കണം. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഗ്ദാനമാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

ക്രിസ്റ്റൽ വിടുക - ഇത് നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ അമിതഭാരമാണ്

ക്രിസ്റ്റൽ അതിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അതിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി നിറഞ്ഞു, കൂടുതൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത്തരമൊരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കരുത്, കാരണം അത് തിരിച്ചടിയാകും.

ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ തരങ്ങളും അവയുടെ തരങ്ങളുംഇഫക്റ്റുകൾ

എല്ലാ പരലുകൾക്കും രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ കൃത്യമായ സാധ്യത അതിന്റെ തരത്തെയും വലുപ്പത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ചില തരങ്ങളും അവ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയും ഇവിടെയുണ്ട്:

1. അമേത്തിസ്റ്റ് - മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു

അമേത്തിസ്റ്റുകൾ സാധാരണയായി പർപ്പിൾ പരലുകളാണ്, അത് ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അമേത്തിസ്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകാനും കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

2. Angelite – സത്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു

അമേത്തിസ്റ്റിന് സമാനമായി, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും അവബോധവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നീലക്കല്ലാണ് ആഞ്ചെലിറ്റ്. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നതിനും ഇത് വളരെ മികച്ചതാണ്.

3. ക്ലിയർ ക്വാർട്സ് - എനർജി ആംപ്ലിഫയർ

ക്ലിയർ ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഏറ്റവും ശക്തമായവയാണ്. ഈ രത്നം നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ആരോഗ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, എല്ലാ-ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. ഇത് ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. എപ്പിഡോട്ട് - രോഗശാന്തിയും പുനരുജ്ജീവനവും

എപ്പിഡോട്ട് മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഇരുണ്ട പച്ച കല്ലാണ്, അത് രോഗശാന്തിയിൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തിടെ ഒരു പ്രയാസകരമായ സംഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർക്ക് ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, അത് വേർപിരിയൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈകാരിക ആഘാതം. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ രോഗശാന്തി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് എപ്പിഡോറ്റിന് കഴിയുംപ്രക്രിയ.

5. റോസ് ക്വാർട്സ് - പ്രണയത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ

റോസ് ക്വാർട്സ് പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മികച്ചതാണ്. അത് അഭിനിവേശം, വിശ്വസ്തത, പ്രതിബദ്ധത, സ്നേഹം എന്നിവ വളർത്തുന്നു. ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് സ്വയം സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

6. ലാപിസ് ലാസുലി - ശാന്തമാക്കുന്നു

ലാപ്പിസ് ലാസുലി ഒരു നീല കല്ലാണ്, ഇത് ഉത്കണ്ഠ, സമ്മർദ്ദം, നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. ആത്മീയ പര്യവേക്ഷണ വേളയിൽ ഇത് ഒരു ശക്തമായ ഉപകരണമായി വർത്തിക്കും.

അവസാന വാക്കുകൾ

ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വേദനാജനകമാണ്, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി സംഭവിച്ചതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഫടികം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, വളരെയധികം ദുഃഖിക്കരുത്, പ്രപഞ്ചത്തോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക.

Leonard Collins

കെല്ലി റോബിൻസൺ, ഗ്യാസ്ട്രോണമിയുടെ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്ഷണപാനീയ എഴുത്തുകാരനാണ്. പാചക ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അവൾ രാജ്യത്തെ ചില മുൻനിര റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു, അവളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച പാചക കലയോട് ആഴമായ വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലിക്വിഡ്‌സ് ആൻഡ് സോളിഡ്‌സ് എന്ന ബ്ലോഗിലൂടെ അവൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. അവൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാചക പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാത്തപ്പോൾ, അവളുടെ അടുക്കളയിൽ പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജന്മനാടായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. വിവേചനാധികാരവും വിശദവിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കണ്ണുമായി, കെല്ലി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നു, പുതിയ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാനും മേശയുടെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനും അവളുടെ വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.