നിങ്ങൾ പിശാചിനെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (6 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

 നിങ്ങൾ പിശാചിനെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (6 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

Leonard Collins

പിശാചുക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് തിന്മ, ഉപദ്രവം, നിഷേധാത്മകത, പ്രലോഭനം, പാപം, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായും ഉടനടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിശാച് എന്ന ആശയം വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷേ പിശാചിനെ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നത് ബൈബിളാണ്.

ലൂസിഫർ യേശുവിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ എതിരാളിയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ നിഷേധാത്മക സ്വഭാവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. മോഹം, അസൂയ, അത്യാഗ്രഹം, കള്ളം, വഞ്ചന. മതവിശ്വാസങ്ങളും അവനെ നരകത്തിന്റെ അധിപനായി കണക്കാക്കുന്നു.

എന്നാൽ എന്താണ് ഭൂതങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ? അവ നമ്മുടെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണോ? അവ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാനാണോ വരുന്നത്? സാത്താൻ ഒരു പേടിസ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനർത്ഥം എന്നിൽ ഒരു ഇരുണ്ട വശം ഉണ്ടെന്നാണോ? ഈ മോശം അനുഭവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം?

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഈ ഭയാനകമായ ജീവികളെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സാധ്യമായ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യും, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ അസുഖകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. ദൈനംദിന ജിവിതം. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം!

ഡെമൺ ഡ്രീം അർത്ഥം: പൊതുവായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ആത്മീയവാദത്തിൽ, ഭൂതങ്ങളുടെ രൂപം വഞ്ചന, പശ്ചാത്താപം, കുറ്റബോധം, വഞ്ചന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തമായ പ്രതീകമാണ്. നിങ്ങൾ തെറ്റായ പാതയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്നും പൊതുവെ ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിന് ഒരു മോശം സൂചനയാണെന്നും അതിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കാമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെല്ലാം വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. മത വിശ്വാസങ്ങൾ വഴിയുംനിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായി എപ്പോഴും പൊരുത്തപ്പെടരുത്.

വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഭൂതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ വഹിക്കുകയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യാം. സ്വപ്നലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന മനസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വിധിക്കാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഷ മികച്ച രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

1 . സ്വയം വൈരുദ്ധ്യത്തിലേർപ്പെടുക

പിശാചുക്കളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായ അർത്ഥങ്ങളിലൊന്ന് മറ്റൊരാളുമായോ തങ്ങളുമായോ സംഘർഷവും പിരിമുറുക്കവും അനുഭവപ്പെടുക എന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം അവിടെ കണ്ടെത്താനാകും.

നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഭൂതം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വികാരങ്ങളുമായി വൈരുദ്ധ്യം പുലർത്തുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കാം. ഒപ്പം പ്രവർത്തനങ്ങളും.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി പരിശോധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ നോക്കുകയും ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നീതിയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഈയിടെ ചെയ്‌തത് നിങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ആയിരിക്കാം. അഭിമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സ് ഈ ഭയാനകമായ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അത് പ്രകടമാക്കുന്നു, അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയും ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു, ആരുമായി നിങ്ങൾ ന്യായമായി പെരുമാറുന്നില്ല.

നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നലോകം നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. അത്മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിത്.

2. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിലാണ്

ഭൂതങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങളോടും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളോടും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളോടും നിങ്ങൾ പോരാടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തമായ പ്രലോഭനങ്ങളോട് പോരാടുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

എന്തായാലും, ഇത് നിങ്ങൾ ശരിയായ പാതയിലാണെന്നും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെയും ഇരുട്ടിനെയും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് സ്വപ്നം വിപരീതം. നിങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവണതകൾക്കും ബലഹീനതകൾക്കും എതിരായ നിങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതോ നിങ്ങളെ ദരിദ്രരാക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാത്തിനും "ഇല്ല" എന്ന് പറയാനുള്ള പോരാട്ടവും ധൈര്യവുമാണ് ആ സ്ഥാനം.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പിശാചിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി നിങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവണതകളോടും വൈകല്യങ്ങളോടും പോരാടുകയാണ്, അത് നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നിർണായക വിജയത്തോട് അടുക്കാൻ നിങ്ങളെ ശക്തനാക്കി.

എന്നാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നല്ല സ്വാധീനമില്ലാത്തവരും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമായ ആളുകളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല, നേരെ വിപരീതമാണ്.

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യരുത്, നാടകവും വിഷാംശവും കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമുള്ളവർ.നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല, അവർ നിങ്ങളെ എന്നും നിരുപാധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് തുടരും എന്ന് ഓർക്കുക.

3. പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള ഉത്കണ്ഠ

ഓരോ തവണയും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ വിടുമ്പോൾ, അതിന് ഒരു പരിഹാരമോ അടച്ചുപൂട്ടലോ നൽകാതിരിക്കുമ്പോൾ, അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്.

ഭൂതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതിന്റെ ഉറപ്പായ സൂചനയാണ്. എന്നാൽ അത് അകാരണമായ ഭയമല്ല. നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു ഭയമാണിത്, ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടത്ര സമയം നിങ്ങൾ നീക്കിവച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുറിവുകളിലൂടെ, നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെപ്പോലെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു.

ഓരോ തവണയും ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ, എത്രയും വേഗം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, കാരണം ഞങ്ങൾ അവയെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സമയം നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

ആദ്യം നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, പക്ഷേ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയുക, അവരുടെ ഉത്ഭവം അറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഭാവിയിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം.

നിങ്ങളുടെ ഭയവും ഭയവും തിരിച്ചറിയുക, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആ എപ്പിസോഡുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ലെങ്കിലും, കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഭയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ തയ്യാറാണ്.

4. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തവും നിയന്ത്രണവും ഇല്ലായ്മ

പിശാചിനെയോ ഭൂതങ്ങളെയോ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ്.നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയും ഉണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നുപോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് സ്വപ്നം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കാം. . നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ കെണിയിലാക്കുകയോ ശബ്ദമില്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം.

ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ പിശാച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും സ്വന്തമാക്കണമെന്നും നിങ്ങളുടെ വിധി.

നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളുടെയും തെറ്റുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും പഠിക്കുക. കൂടുതൽ പക്വതയുള്ളതും ബോധപൂർവവുമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഏക സുരക്ഷിത പാതയാണിത്.

5. നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കുറ്റബോധം ഉണ്ട്

ഭൂതങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മോശം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും അന്യായമായി പെരുമാറിയിരിക്കാനും ആ വ്യക്തിയോട് മാപ്പ് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വരാം.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ കുറ്റബോധത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു, അതിനർത്ഥം ആ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതരാകാനുള്ള സമയമാണിതെന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കുറ്റബോധം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും.

മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾ വളരെ ബോധവാനല്ലെങ്കിൽനിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ പരിശോധിക്കാൻ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നും കണ്ടെത്താനാകും.

കുറ്റബോധം എന്നത് നമ്മെ വളരാൻ സഹായിക്കാത്തതും നിരന്തരം നമ്മെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതുമായ ഒരു വികാരമാണ്. ഭൂതകാലത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 100% സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാതെ നമ്മെ വിട്ടു.

ജീവിതം പൂർണമായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തല മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, നിങ്ങളുടെ തല തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെയും ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചും നടക്കരുത് . നിങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പരിഹരിച്ച് സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുക.

6. ലൈംഗിക അതൃപ്തിയും ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും

പിശാചുക്കളുമായുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള മറ്റൊരു സ്വപ്നമാണ് നമ്മൾ അവരുമായി ലൈംഗികമായി ഇടപഴകുന്നത്. അവർ നമ്മളെ ചുംബിക്കുകയോ ഞങ്ങളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം.

ഇത് വളരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം, എന്നാൽ സാധാരണയായി ഇത് നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ഭൂതവുമായുള്ള ലൈംഗികബന്ധം ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

ഭൂതങ്ങൾ നമ്മുടെ അഭിനിവേശങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു അർത്ഥം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാഭിലാഷങ്ങൾ.

ഇവിടെ യോജിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പങ്കാളിയുമായി സംസാരിക്കുകയും അതേ കാര്യം മറ്റൊരാൾക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ബന്ധം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം ലൈംഗികമായി സംതൃപ്തരാണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നതാണ്.

അവസാന ചിന്തകൾ

നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ, സ്വപ്നങ്ങൾപിശാചുമൊത്തുള്ളതോ പിശാചുക്കളുമായോ മോശമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

അവ തീർച്ചയായും ആഘാതകരമായ പേടിസ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിഷേധാത്മകമായ മനോഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയും തിരുത്താൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ.

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Leonard Collins

കെല്ലി റോബിൻസൺ, ഗ്യാസ്ട്രോണമിയുടെ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്ഷണപാനീയ എഴുത്തുകാരനാണ്. പാചക ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അവൾ രാജ്യത്തെ ചില മുൻനിര റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു, അവളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച പാചക കലയോട് ആഴമായ വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലിക്വിഡ്‌സ് ആൻഡ് സോളിഡ്‌സ് എന്ന ബ്ലോഗിലൂടെ അവൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. അവൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാചക പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാത്തപ്പോൾ, അവളുടെ അടുക്കളയിൽ പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജന്മനാടായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. വിവേചനാധികാരവും വിശദവിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കണ്ണുമായി, കെല്ലി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നു, പുതിയ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാനും മേശയുടെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനും അവളുടെ വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.