ആകാശം പർപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (5 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

 ആകാശം പർപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (5 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

Leonard Collins

ആകാശം പർപ്പിൾ നിറമാകുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണാൻ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ ആകാശം പർപ്പിൾ നിറമാകുമ്പോൾ ആത്മീയമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ലോകത്തിൽ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിതെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

പർപ്പിൾ അധികാരത്തോടും രാജകീയതയോടുമുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമില്ല, എന്നാൽ ആകാശത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നുവെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കാം. അപ്പോൾ ആകാശം പർപ്പിൾ നിറമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കണ്ടെത്താൻ വായിക്കുക!

ആകാശം ധൂമ്രവർണ്ണമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

പർപ്പിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും രാജകീയത, നിഗൂഢത, മാന്ത്രികത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ, ധൂമ്രനൂൽ പലപ്പോഴും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും മാനസിക ശക്തിയുടെയും അടയാളമായി കാണപ്പെടുന്നു.

ആകാശം ധൂമ്രനൂൽ നിറമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ചില ആത്മീയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവബോധവും ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

നാമെല്ലാം ദൈവികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സും ഹൃദയവും തുറന്നാൽ എന്തും സാധ്യമാണെന്നും ധൂമ്രനൂൽ ആകാശം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്ക്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക, കാരണം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്.

ആകാശം പർപ്പിൾ നിറമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ആകാശത്തിന് പർപ്പിൾ നിറമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള നിഴലായി മാറാൻ കഴിയും. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഉത്തരം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുഅന്തരീക്ഷവുമായി സംവദിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ തരംഗദൈർഘ്യമുണ്ട്.

പകൽ സമയത്ത്, സൂര്യൻ ആകാശത്ത് ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ താരതമ്യേന തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകുന്നു. തൽഫലമായി, സൂര്യപ്രകാശം ആകാശത്ത് തുല്യമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, അതിന് നീല നിറം നൽകുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, സൂര്യൻ അസ്തമയ സമയത്ത്, സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. ഇത് അന്തരീക്ഷ കണങ്ങൾക്ക് ചിതറിക്കാനും പ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നു. നീല വെളിച്ചം മറ്റ് നിറങ്ങളേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.

അതേസമയം, ചുവന്ന വെളിച്ചം ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് കാര്യക്ഷമമായി കുറയുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ തുളച്ചുകയറുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന വെളിച്ചം കൂടുതൽ ദൃശ്യമാവുകയും ഒടുവിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പർപ്പിൾ എന്നത് ചുവപ്പും നീലയും ചേർന്നുള്ള പ്രകാശമാണ്, സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകും. അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ മനോഹരമായ പർപ്പിൾ സൂര്യാസ്തമയം കാണുമ്പോൾ, ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ദീർഘദൂര യാത്ര നടത്തിയ സൂര്യപ്രകാശമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക.

പർപ്പിൾ ആകാശം അപകടത്തിന്റെ സൂചനയാണോ?

<0 ഒരു ധൂമ്രനൂൽ ആകാശം അപകടത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം, എന്നാൽ അതിന് മറ്റ് പലതരം കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു ധൂമ്രനൂൽ ആകാശം പ്രകാശ അപവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം. സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രകാശം കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരുന്നു, ഇത് ആകാശത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇടയാക്കും.ധൂമ്രവർണ്ണം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വായു കണികകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇത് സൂര്യപ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ചിതറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആകാശം ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ ദൃശ്യമാകാൻ ഇടയാക്കും.

പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ആകാശം പലപ്പോഴും മോശം കാലാവസ്ഥയുടെ സൂചനയാണെങ്കിലും, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അപകടത്തിന്റെ സൂചനയല്ല.

ആത്മീയ അർത്ഥം പർപ്പിൾ

ആകാശത്ത് പർപ്പിൾ കാണുന്നത് അപൂർവമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, പർപ്പിൾ എന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ അടയാളമായി ഇത് കാണുന്നത് എളുപ്പമാണ്. ആ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം.

1. ശക്തിയുടെ ഒരു നിറം

ധൂമ്രനൂൽ നിറം അധികാരത്തോടും രാഷ്ട്രീയത്തോടും വളരെക്കാലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന കാലത്ത്, ധൂമ്രനൂൽ രാജകുടുംബത്തിന്റെ നിറമായിരുന്നു, അത് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരുന്നു.

അടുത്തിടെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ, പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഔദ്യോഗിക നിറമായി ധൂമ്രനൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധൂമ്രനൂൽ നിറം ജ്ഞാനത്തോടും അറിവിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് അഭിഭാഷകരും മറ്റ് പ്രൊഫഷണലുകളും ധരിക്കുന്ന യൂണിഫോമുകൾക്കുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു.

ആ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ "പർപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്" എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ല. രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അധികാരത്തോടും സ്വാധീനത്തോടുമുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ധൂമ്രനൂൽ ആത്മീയ നിറം അധികാരത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

2.ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് നിറമാണ്

പർപ്പിൾ നിറം പലപ്പോഴും സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ആത്മീയ വശവുമുണ്ട്. പല സംസ്കാരങ്ങളിലും, ധൂമ്രനൂൽ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ഭാവനയുടെയും നിറമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി, കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും അവരുടെ ആശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ധൂമ്രനൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പർപ്പിൾ നിറം പലപ്പോഴും സൃഷ്ടിപരമായ പ്രക്രിയയെ ഉണർത്തുന്നു, ലോകത്തെ പുതിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ രീതിയിൽ കാണാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും നിറമാണ്, അത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും സാധ്യമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഒരു പർപ്പിൾ ആകാശം കാണുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രചോദനം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. അത് സംഗീതമോ പെയിന്റിംഗോ കരകൗശല വസ്തുക്കളോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

3. പക്വതയുടെ ഒരു അടയാളം

ധൂമ്രനൂൽ നിറം പണ്ടേ ആത്മീയതയോടും പക്വതയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പല സംസ്കാരങ്ങളിലും, ധൂമ്രനൂൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കാണുന്നു.

പർപ്പിൾ നിറത്തിന് അവബോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രബുദ്ധത. ഉദാഹരണത്തിന്, ബുദ്ധമതത്തിൽ, ധൂമ്രനൂൽ കിരീടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ദൈവികവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഊർജ്ജ കേന്ദ്രമാണ്.

നമ്മുടെ കിരീട ചക്രം തുറന്നതും സമതുലിതവുമായിരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും ആഴത്തിലുള്ള ബോധം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആന്തരിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടന്നുകയറാനും ഉയർന്ന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദേശം സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.

നാം എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനന്തമായ ഉറവിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടെന്നും ധൂമ്രനൂൽ നിറം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.സ്നേഹം. നമ്മുടെ ആത്മീയതയുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ സമാധാനവും ധാരണയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

4. ചിന്തയുടെ വ്യക്തതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

ജ്ഞാനം, അന്തസ്സ്, മസ്തിഷ്ക ശക്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിറം കൂടിയാണ് ധൂമ്രനൂൽ.

ഫാഷൻ ലോകത്ത്, പർപ്പിൾ നിറം പലപ്പോഴും നിഗൂഢതയുടെ ഒരു ബോധം അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വശീകരിക്കൽ. പലർക്കും, ധൂമ്രനൂൽ നിറം ലൗകികവും ദൈനംദിനവുമായ ദിനചര്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ബോക്സിന് പുറത്ത് ചിന്തിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണാനും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിറമാണിത്.

നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, പർപ്പിൾ നിറം നമ്മെ വീണ്ടും വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ശക്തിയെയും കഴിവിനെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിറമാണിത്. അതിനാൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഒരു ചങ്ങലയിൽ കുടുങ്ങിയതായി തോന്നുമ്പോൾ, ധൂമ്രനൂൽ നിറം കൊണ്ട് സ്വയം ചുറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക.

5. സമാധാനവും സഹാനുഭൂതിയും കാണിക്കുന്നു

പർപ്പിൾ നിറത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പിരിമുറുക്കം ലഘൂകരിക്കാനും സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ശാന്തമായ പ്രഭാവം ഇതിന് ഉണ്ട്. സഹാനുഭൂതിയും മനസ്സിലാക്കലും വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗവും നിറത്തിനുണ്ട്. അത് സഹാനുഭൂതി, കരുതൽ, നിരുപാധികമായ സ്നേഹം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പർപ്പിൾ നിറമുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളുടെ കഥ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും എന്തുതന്നെയായാലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ആകാശം മോശം കാലാവസ്ഥയുടെ സൂചകമായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉടൻ കടന്നുപോകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.

ഒരു പർപ്പിൾ ആകാശം നിങ്ങളെ വൈകാരികമായി എങ്ങനെ ബാധിക്കും

ഇതിൽ കഴിഞ്ഞത്, ഉയർന്ന സാമൂഹികതയുള്ളവർ മാത്രംഈ സമ്പന്നമായ നിറത്തിൽ ചായം പൂശിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റസിന് കഴിയും. ഇന്ന്, ധൂമ്രനൂൽ പലപ്പോഴും ആഡംബരത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും അടയാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിറത്തിന് കണ്ണിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പർപ്പിൾ നിറത്തിന് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും ക്ഷേമബോധത്തെയും ആഴത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് സമീപകാല പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ധൂമ്രനൂൽ സർഗ്ഗാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭാവനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാന്തതയുടെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, ധൂമ്രനൂൽ നിറം നോക്കുന്നത് സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാനും ആന്തരിക സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പലരും കണ്ടെത്തുന്നു.

അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ തോന്നുകയോ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ തീപ്പൊരി കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക. പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ സ്വയം. ലാവെൻഡർ മണമുള്ള മെഴുകുതിരികൾ മുതൽ അമേത്തിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ വരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഈ നിറം കൊണ്ടുവരാൻ എണ്ണമറ്റ വഴികളുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അൽപ്പം ധൂമ്രനൂൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.

അവസാന ചിന്തകൾ

പർപ്പിൾ രാജകീയത, കുലീനത, ആഡംബരം, അധികാരം, കൂടാതെ അഭിലാഷം. നിറത്തിന്റെ ചില പോസിറ്റീവ് അർത്ഥങ്ങൾ ഇവയാണ്. മറുവശത്ത്, ധൂമ്രനൂൽ അഹങ്കാരം, പൊങ്ങച്ചം, അമിത ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

പർപ്പിൾ നിറം വളരെ ആത്മീയ നിറമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനത്തെയും പ്രബുദ്ധതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഇത് പലപ്പോഴും ചടങ്ങുകളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് ധൂമ്രനൂൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഉറപ്പുനൽകുന്ന വഴികാട്ടിയും ആകാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾനിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തരാകുകയും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സർഗ്ഗാത്മകതയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം തേടേണ്ടതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.

Leonard Collins

കെല്ലി റോബിൻസൺ, ഗ്യാസ്ട്രോണമിയുടെ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്ഷണപാനീയ എഴുത്തുകാരനാണ്. പാചക ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അവൾ രാജ്യത്തെ ചില മുൻനിര റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു, അവളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച പാചക കലയോട് ആഴമായ വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലിക്വിഡ്‌സ് ആൻഡ് സോളിഡ്‌സ് എന്ന ബ്ലോഗിലൂടെ അവൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. അവൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാചക പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാത്തപ്പോൾ, അവളുടെ അടുക്കളയിൽ പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജന്മനാടായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. വിവേചനാധികാരവും വിശദവിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കണ്ണുമായി, കെല്ലി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നു, പുതിയ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാനും മേശയുടെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനും അവളുടെ വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.