ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നം? (13 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

 ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നം? (13 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

Leonard Collins

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിങ്ങൾ ഒരു തോക്ക് പ്രേമിയായാലും തോക്കിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ആളായാലും, നിങ്ങൾക്ക് വെടിയുതിർക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ തോക്കുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല; നിങ്ങൾ നിരവധി പ്രൊജക്‌ടൈലുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി പ്രൊജക്‌ടൈലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിവെക്കുകയോ ചെയ്യാം.

സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി മനുഷ്യർ ഷൂട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കാണുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയതാണ്.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഈ സ്വപ്നങ്ങളെ എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങളും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ലോകം. കവർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ട്, അതിനാൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം!

എങ്ങനെയുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്?

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഷൂട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി. നിങ്ങൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്, ഓരോ തരത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒമ്പത് തരം ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട് (ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊപ്പം).

1. സാക്ഷി/കേൾക്കൽ ഷൂട്ടിംഗ്

സ്വപ്നത്തിൽ വെടിവയ്പ്പ് കേൾക്കുകയോ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയി കാണുന്നു. പ്രത്യേകമായി, ഇത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ അസന്തുഷ്ടി സൂചിപ്പിക്കാം, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിനാലാകാം.

നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധയും നിങ്ങളോട് മാത്രം ശ്രദ്ധാലുവുമായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിൽ തോന്നുന്നു. ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ആകേണ്ടതായിരുന്നുസ്വാർത്ഥത ഒഴിവാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾ ചില പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ പോകുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സ് അത്തരത്തിലുള്ളവയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കാം.

2. നിങ്ങൾ ' മറ്റുള്ളവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യമോ, അശ്രദ്ധയോ, നിസ്സഹായതയോ, പ്രതികാരമോ ആണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടലോ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റമോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം, രണ്ടാമത്തേത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അടയാളമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു.

നിങ്ങളെ അഭിലാഷവും അഹങ്കാരവും കൊണ്ട് നയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഷൂട്ടിംഗ് സൂചിപ്പിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ പരിഗണന എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ; ഒരു തടസ്സവും നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ട്രിഗറിന് പിന്നിൽ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, ആ റൈഫിൾ ബാരലിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ആരാണെന്നത് പ്രധാനമാണ്:

  • ഒരു അപരിചിതനെ വെടിവെക്കുന്നു: 7> ഇത് ഒരു അപരിചിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അജ്ഞാതരെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം. അജ്ഞാത വ്യക്തികളെയും സംഭവങ്ങളെയും ഒരു ഭീഷണിയായി കാണാൻ നിങ്ങൾ ചായ്‌വുള്ളവരാണ്, നിങ്ങളുടെ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നയിക്കുന്നത്.
  • ഒരു പരിചിത മുഖം ചിത്രീകരിക്കുക: എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്‌ട ആളുകളെ വെടിവയ്ക്കുകയാണ്, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ഇത്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളും ഒരു സുഹൃത്തും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്വെവ്വേറെ വഴികൾ.
  • ഷൂട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നത് അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം അടക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്.

പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധുക്കളെ വെടിവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം തേടണം, കാരണം അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അത്തരം അക്രമാസക്തമായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

3. ആരോ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നു

ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനടി ഒരു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം, അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇതുവരെ. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സഹായത തോന്നുന്നു, ഇത് പെട്ടെന്ന് നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് (നിങ്ങൾക്ക് വെടിയേറ്റത്) എന്നതും പ്രധാനമാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വെടിയുതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചക്രവാളത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഘർഷം ഉണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ഇത്, പക്ഷേ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനാണ് വെടിവെക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഇതാണ് അത്യന്തം ആവശ്യമാണ്. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു സംരക്ഷിത കവചവുമായി നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും വെടിയുണ്ടകൾ ഭൂതകാലത്തിൽ അലയടിക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്താൽ, ധൈര്യമായിരിക്കാനും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെ നേരിടാനും സമയമായെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടാകാം.

4. യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷൂട്ടിംഗ്

തീർച്ചയായും, യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്‌നങ്ങൾ വെറ്ററൻമാർക്കിടയിലും യുദ്ധമേഖലകളിൽ ഉള്ളവർക്കിടയിലും സാധാരണമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലുംഇത്തരമൊരു സംഗതി നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിൽ യുദ്ധം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

നിങ്ങൾ "ശത്രുവിന്" നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫലവുമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കൃത്യത ദുർബലമാകുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരു യുദ്ധ സ്വപ്നത്തിൽ വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നത് രക്ഷാകർതൃത്വവും സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; യുദ്ധമേഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ സഖാക്കളെയും നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ സൈനികർ നിസ്വാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കുക.

5. മാസ് ഷൂട്ടിംഗ്

ഒരു കൂട്ട ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു പേടിസ്വപ്നമാണ്, എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നത്തിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആരും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങളാൽ തളർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. സമൂഹം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പാതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടേക്കാം, ഈ സ്വപ്നം ചില ക്രമം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർഗമാണ്.

6. ടാർഗെറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ്

ലക്‌ഷ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്‌നൈപ്പർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്ക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അവ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. പോലെ. നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം വേണമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം—പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്താൻ ഒരു പുതിയ അവസരം.

നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിലെ ഒരു പേപ്പർ ടാർഗെറ്റിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നേരെമറിച്ച്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കളിമൺ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം, പക്ഷേ അത് സാധ്യമാണ്.

7. അനിമൽ ഷൂട്ടിംഗ്

പ്രതിരോധമില്ലാത്ത ഒരു മൃഗത്തെ വെടിവയ്ക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കാംശക്തിയുടെ തെറ്റായ ബോധത്തോടൊപ്പം ക്രോധം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. ഉപദ്രവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

വേട്ടയാടുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾ വിജയത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കാം. കൊല്ലാൻ വെടിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൃഗത്തെ പിന്തുടരേണ്ടി വന്നാൽ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കണം-പ്രധാനമായ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച്-അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം തകരും.

8 . വില്ലും അമ്പും വെടിവയ്ക്കൽ

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല-ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വില്ലും അമ്പും ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്ക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയും. അത്തരം സ്വപ്‌നങ്ങൾ അന്നുതന്നെ സാധാരണമായിരുന്നു (ഈ ആയുധങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധാരണമായിരുന്നപ്പോൾ).

നിങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അമ്പടയാളം ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഹൃദയാഘാതം അനുഭവിക്കുകയാണെന്നാണ്. നേരെമറിച്ച്, നിങ്ങൾ അമ്പടയാളം എയ്‌ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സത്യമാണെന്നും നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പാതയിലാണ് എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് എന്താണ് ഷൂട്ടിംഗിനെ പൊതുവെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

പല തരത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ തരത്തിനും അതിന്റേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾ പൊതുവെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചില വികാരങ്ങളും ശകുനങ്ങളും ഉണ്ട്.

1. ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒരു മെഷീൻ ഗൺ കൂട്ടക്കൊല പോലെ വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. എല്ലായ്‌പ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ട ഒരു സൈനികനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വെടിയൊച്ച കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചക്രവാളത്തിലാണെന്നും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇതിനർത്ഥം.

2. നിങ്ങൾ ' കോപം അടിച്ചമർത്തുന്നു

ഏത് തരത്തിലുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒരുപാട് അടക്കിപ്പിടിച്ച ദേഷ്യവും വെറുപ്പും. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കോപം ഈ രീതിയിൽ പ്രകടമാകുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലിനെ കാണുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ആ കോപം സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുവിടാൻ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പിന്നീട്, അത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ സാധാരണമായിരിക്കില്ല.

3. ചക്രവാളത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്

വെടിവെപ്പ് സ്വപ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം നെഗറ്റീവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ചക്രവാളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇവ സൂചിപ്പിക്കാം. ഏറ്റവും വലിയ പണത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേട്ടക്കാരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ കൃത്യമായ നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്നൈപ്പർമാരിൽ വിദഗ്ദനാണ് എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ ഫീൽഡ്, ഇതിനർത്ഥം നല്ല കാര്യങ്ങൾ അടുത്തുതന്നെയാണെന്നാണ്.

4. നിങ്ങൾ ' ഒന്നുകിൽ ആരെങ്കിലുമായി കലഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്

ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾ നിലവിലെ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ ഒരു പിസ്റ്റളോ റിവോൾവറോ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്ന പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സംഘർഷം ഉടലെടുക്കും, പക്ഷേ അവസാനിക്കുംപെട്ടെന്ന്.

5. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വെടിയേറ്റത്: ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇത് പ്രധാനമാണോ?

ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വെടിയേറ്റ മുറിവാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റാൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ തെറ്റായ തീരുമാനമെടുത്തുവെന്നും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കാം.

പോലീസിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെടിയേറ്റാൽ, മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥം. നിങ്ങളുടെ കാലിൽ വെടിയേറ്റാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൺ ഗൺ കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോഴോ, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാം, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമായിരിക്കില്ല.

കൈയിൽ വെടിയേറ്റത് നിങ്ങൾ ഈയിടെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ അത് ഫലവത്തായില്ല.

ഉപസം

അവസാനം, ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സുഖകരമല്ല. t ഒരു കളിത്തോക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ തോക്കും ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളും. എന്നിരുന്നാലും, ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യ നേട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് അവഗണിക്കരുത്.

അപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്വപ്നം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അവസാനം, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആഘാതം മൂലമാണ് നിങ്ങൾ അത്തരമൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലിനെ കാണുന്നത് നല്ലതാണ്, കാരണം അവർ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേടാനാകും. ശാശ്വതമായ മനസ്സമാധാനം.

Leonard Collins

കെല്ലി റോബിൻസൺ, ഗ്യാസ്ട്രോണമിയുടെ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്ഷണപാനീയ എഴുത്തുകാരനാണ്. പാചക ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അവൾ രാജ്യത്തെ ചില മുൻനിര റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു, അവളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച പാചക കലയോട് ആഴമായ വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലിക്വിഡ്‌സ് ആൻഡ് സോളിഡ്‌സ് എന്ന ബ്ലോഗിലൂടെ അവൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. അവൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാചക പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാത്തപ്പോൾ, അവളുടെ അടുക്കളയിൽ പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജന്മനാടായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. വിവേചനാധികാരവും വിശദവിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കണ്ണുമായി, കെല്ലി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നു, പുതിയ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാനും മേശയുടെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനും അവളുടെ വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.