ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ച് നിറമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (5 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

 ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ച് നിറമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (5 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

Leonard Collins

കൊയ്ത്തു ചന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കാരന്റെ ചന്ദ്രൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ, വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ ശരത്കാല വിഷുവിനു മുമ്പുള്ള അവസാന പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാണ്, വേട്ടക്കാരന്റെ ചന്ദ്രൻ വിഷുദിനത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തേതാണ്.

ഈ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്മാർക്കും മിക്ക പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്മാർക്കും പേരിടുന്നത് തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാരാണ്. , അമേരിക്കൻ നാടോടിക്കഥകൾ അനുസരിച്ച്. എന്നിരുന്നാലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ വളരെക്കാലമായി ഈ ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രനെ ഉത്സവങ്ങളും പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആഘോഷിച്ചു.

കൊയ്‌ത്ത് ചന്ദ്രന്റെ ഓറഞ്ച് വെളിച്ചം രാത്രി മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുകയും കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഈ ഓറഞ്ച് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്മാർ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെയും ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ച് നിറമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായും ആത്മീയമായും എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ചായി തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നാടോടിക്കഥകളിലും ആത്മീയതയിലും അതിന് പിന്നിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ വായന തുടരുക!

എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ചായി കാണപ്പെടുന്നത്?

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചന്ദ്രൻ തന്നെ നിറം മാറുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മൾ കാണുന്ന ചന്ദ്രന്റെ നിറമാണ് മാറുന്നത്. മുകളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ യഥാർത്ഥ നിറം അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുടനീളം വ്യത്യസ്ത ഷേഡുകൾ ഉള്ള ചാരനിറമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ, അതിന് മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് എന്നിങ്ങനെ പല നിറങ്ങളുണ്ടാകും.

ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ വിശദീകരണങ്ങൾ വ്യൂവിംഗ് ആംഗിളും അന്തരീക്ഷവുമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, ചന്ദ്രൻ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ചന്ദ്രനെ നാം കാണുന്ന കോണിനെ ആശ്രയിച്ച്, അത് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളാകാം. പകൽ സമയത്ത് അത് നേരിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണയായി ഒരു വെളുത്ത നിറമായിരിക്കും.

അത് കൂടുതൽ തിരശ്ചീനമാകുമ്പോൾ, വീക്ഷണകോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിറത്തെ മഞ്ഞയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. "വേനൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്മാർ" പോലെയുള്ള ചില അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ചോ ചുവപ്പോ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു, അതിനെ ബ്ലഡ് മൂൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

കാഴ്ച കോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചന്ദ്ര ഭ്രമം അതിന്റെ വലുപ്പമാണ്. ചിലപ്പോൾ, ചക്രവാളത്തിനടുത്തുള്ള ചന്ദ്രനെ നോക്കുമ്പോൾ, സൂര്യോദയ സമയത്തോ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തോ എത്ര വലുതാണെന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഭീമാകാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ചന്ദ്രന്റെ നിറത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം അന്തരീക്ഷമാണ്. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം വിവിധ കണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് പ്രകാശത്തിനായുള്ള ഒരു ഭീമൻ ഫിൽട്ടർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഘടനയെ ആശ്രയിച്ച്, ചില കണങ്ങൾക്ക് നീല വെളിച്ചം പോലെയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ ചെറിയ തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യം കടന്നുപോകാനും കഴിയും.

ഇത് ചന്ദ്രന് ഓറഞ്ച് നിറമോ ചുവപ്പ് കലർന്ന നിറമോ നൽകുന്നു. ഒരു കട്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ നീല തരംഗദൈർഘ്യം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും ചന്ദ്രന്റെ രൂപം മാറ്റാനും കൂടുതൽ കണികകൾ ഉണ്ടാകും. പൊടി, വായു മലിനീകരണം, കാട്ടുതീയിൽ നിന്നുള്ള പുക, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിപർവ്വത ചാരം എന്നിവ കാരണം അന്തരീക്ഷം കട്ടിയാകാം.

ചന്ദ്രൻ ഓറഞ്ച് നിറമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

എന്തിനാണ്തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ, സെപ്തംബറിലെ ആദ്യത്തെ ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗോത്ര അംഗങ്ങളും നീണ്ടതും കഠിനവുമായ ശൈത്യകാലത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കർഷകർ അവരുടെ വിളകൾ വിളവെടുക്കും, വേട്ടക്കാർ ശൈത്യകാലത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ അധിക വേട്ട കൊണ്ടുവരും.

ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിട്ടും, പുരാതന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു വലിയ നിഗൂഢതയായി തോന്നി, പലരും അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ദൈവിക. ഏഷ്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ദേവതകളെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് ദേവതയായ ചാങ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ദേവത ഫ്രിഗ് പോലെ ചന്ദ്രനിൽ വസിച്ചിരുന്ന നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രന്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതാ:

1. ഒരു പുതിയ സീസൺ സമീപനങ്ങൾ

ആളുകൾ വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രനെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സീസണുകളിലെ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ശാരീരിക മാറ്റം പോലെ, ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമോ ആത്മീയമോ ആയ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അദ്വിതീയ പ്രതിഭാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മാറ്റം എല്ലാ ആളുകൾക്കും വെല്ലുവിളിയാകാം. പതിവ് ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആരും ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം അത് അവരെ സുരക്ഷിതവും അടിസ്ഥാനപരവുമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ, എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നയിക്കാൻ ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രന്റെ ആത്മീയ മാർഗനിർദേശം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ.

ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അവസാനിക്കുമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്.അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളും വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അത് എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അതുപോലെ, എല്ലാ മോശമായ കാര്യങ്ങളും ഒടുവിൽ അവസാനിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അൽപ്പം കൂടി നിൽക്കൂ, അത് അവസാനിക്കും.

2. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മതിയായ സമയമുണ്ട്

പരമ്പരാഗതമായി, ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രനെ വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തു, കാരണം അത് കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം നൽകുന്നു. സന്ധ്യാസമയത്ത്, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓറഞ്ച് വെളിച്ചം രാത്രി മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുകയും കർഷകരെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആധുനിക കാലത്ത്, വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. കർഷകരെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലോ സ്വപ്നങ്ങളിലോ ഒന്ന് പിന്തുടരുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. കൂടാതെ, മിക്ക കാര്യങ്ങളും നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രായമായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ ഹോബിയോ കരിയറോ പിന്തുടരാത്തതിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം ഇത് വളരെ വൈകിയെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി. ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരാനും സംതൃപ്തമായ ജീവിതം നയിക്കാനും ഓർക്കുക.

3. ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ചന്ദ്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓറഞ്ച് നിറമാകില്ല. പകരം, ചന്ദ്രന്റെ ദൂരം, അതിന്റെ കോൺ, ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇൻസാരാംശം, അന്തരീക്ഷം ചന്ദ്രന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്ന ഒരു വ്യതിചലനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അശ്രദ്ധകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ പോരാടുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. ചില ചെറിയ, നിസ്സാരമായ വഴിത്തിരിവുകൾ ലോകാവസാനമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തണം.

ശ്രദ്ധാശല്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത നിഴലായി നിങ്ങൾ മാറിയേക്കാം' ഇനി തിരിച്ചറിയാൻ പോലും. ഇത് സ്വയം വെറുപ്പ്, ഉത്കണ്ഠ, ദീർഘകാല വിഷാദം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

4. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക

പല സംസ്കാരങ്ങളിലും, ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി അരാജകത്വം, യുദ്ധം, രക്തം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുവപ്പ് നിറവുമായി ഓറഞ്ച് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ് എന്ന വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ വിശ്വാസം.

ആളുകളുടെ വികാരങ്ങൾ സാധാരണയായി വർധിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയും ഈ ആശയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ പോലെയുള്ള ഒരു പൗർണ്ണമി സമയത്ത്. ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭയമോ ദേഷ്യമോ ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സന്തോഷവും അഭിനിവേശവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ദോഷകരമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഇത് അവരെ നയിച്ചേക്കാം.

എന്തായാലും, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം, നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിസഹമായി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പടി പിന്നോട്ട് പോയി മറ്റൊരു ദിവസം തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെലവേറിയത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുംനിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ.

5. നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിക്കാണാത്ത സംഭവങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം

കൊയ്ത്തു ചന്ദ്രൻ എല്ലാവരുടെയും ഊർജ്ജം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാകുന്ന ഒരു താറുമാറായ സമയമാണ്. എല്ലാവരുടെയും രക്തം തിളച്ചുമറിയുകയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ആരുമായും വഴക്കിടാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം കൂടാതെ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ, സാധ്യമായ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.

എന്നിരുന്നാലും, ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രന്റെ അരാജകത്വം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായേക്കാം, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുതിയ ആളുകളെ അവതരിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ആളുകളെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, അവർ നിസ്സാരരാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആജീവനാന്ത സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

കൂടാതെ, വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ, അഭിനിവേശവും ലിബിഡോയും ഇപ്പോഴും ഉയർന്നതാണ്. ആളുകൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രണയ പങ്കാളിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്‌തേക്കാം.

നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, അവരോട് പറയാൻ മടിക്കരുത്. അവർക്കും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, അവർ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രതികരിക്കും, അത് ഒരു നീണ്ട പ്രണയ ബന്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ഉപസംഹാരം

വേനൽക്കാലത്തെ ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും നിറത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പലരും ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. വർഷം തോറും അനുഭവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരിൽ പലർക്കും, പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക്, ചന്ദ്രന്റെ ചുവന്ന വെളിച്ചം അവരുടെ ലൈംഗികത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്ശീതകാലത്തേക്ക് പുതിയ പ്രേമികളെ കണ്ടെത്തുക.

ഓറഞ്ച് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അർത്ഥമാക്കിയാലും, അത് നിസ്സംശയമായും ഒരു സവിശേഷ പ്രതിഭാസമാണ്. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ചന്ദ്രന്റെ നിറം മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ പ്രകാശത്തെ വളച്ചൊടിക്കുമെന്ന വസ്തുത അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ, വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രനെ നേരിടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. സമ്പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ തീയതികൾ കണ്ടെത്തൂ, ഈ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാൻ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പുറത്തുപോകൂ!

Leonard Collins

കെല്ലി റോബിൻസൺ, ഗ്യാസ്ട്രോണമിയുടെ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്ഷണപാനീയ എഴുത്തുകാരനാണ്. പാചക ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അവൾ രാജ്യത്തെ ചില മുൻനിര റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു, അവളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച പാചക കലയോട് ആഴമായ വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലിക്വിഡ്‌സ് ആൻഡ് സോളിഡ്‌സ് എന്ന ബ്ലോഗിലൂടെ അവൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. അവൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാചക പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാത്തപ്പോൾ, അവളുടെ അടുക്കളയിൽ പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജന്മനാടായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. വിവേചനാധികാരവും വിശദവിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കണ്ണുമായി, കെല്ലി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നു, പുതിയ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാനും മേശയുടെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനും അവളുടെ വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.