ശിശുക്കൾ നിങ്ങളെ ആത്മീയമായി ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (9 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

 ശിശുക്കൾ നിങ്ങളെ ആത്മീയമായി ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? (9 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ)

Leonard Collins

കുട്ടികൾ കൗതുക ജീവികളാണ്. മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ലോകത്തിന് ഒരുപോലെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വളരെയധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ അവർ നിങ്ങളെ ശരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ മുഖവും ഭാവങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവരുടെ നോട്ടം ഒരു തുറിച്ചു നോട്ടം പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മറ്റെന്തിനെക്കാളും. അത്തരം ചെറിയ ആത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകളിലെ ജ്ഞാനം കാരണം നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുതരം ഭയാനകമാണ്, മാത്രമല്ല അതിശയകരവുമാണ്.

ആളുകൾ വർഷങ്ങളായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറയുന്നു. നിഷ്കളങ്കമായ ഭാവങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനപ്പുറം ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ഇടങ്ങളിലേക്കും കാണാൻ ശ്രമിച്ചു - അതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആത്മീയമായി ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ, എന്താണ് പ്രതീകാത്മകതയെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ശിശുവിന്റെ നോട്ടം നിലനിർത്തുന്നു.

കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുകൾ: പ്രതീകാത്മകത

നവജാത ശിശുവിന്റെ കണ്ണുകൾ കുട്ടികളിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അവർ വളരെ നിഷ്കളങ്കരും, ദുർബലരും, സുന്ദരന്മാരുമാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുകൾ നിരപരാധിത്വത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്താൽ അവർ ഇതുവരെ കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ നിഷേധാത്മകതയും അന്ധകാരവും അവർ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സാധ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലും അവർ ഇപ്പോഴും ശുദ്ധരും നിരപരാധികളുമാണ്.

നവജാത കണ്ണുകളും ദുർബലതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം അവ വളരെ ദുർബലവും അതിലോലവുമാണ്. അത്നവജാത ശിശുവിന്റെ കണ്ണുകൾ പോലെ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് സംരക്ഷണം തോന്നാതിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്.

അവ വളരെ ലോലമാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് പലർക്കും നവജാത കണ്ണുകളിൽ സംരക്ഷണം തോന്നുന്നത്. വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണുകളും തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ അവർ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും കണ്ണുകൾ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു, അതാണ് അവരെ വളരെ മനോഹരമാക്കുന്നത്.

കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത് കാഴ്ച വികാസത്തിന്റെയോ വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകളുടെയോ സെൻസറി ചലനത്തിന്റെയോ ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ല. ഇതിന് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കാം. നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടമായ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം.

കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ ആത്മീയമായി തുറിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

കുഞ്ഞിന്റെ കാഴ്ച, മുഖഭാവങ്ങളും സവിശേഷതകളും, ദിനചര്യകളും ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ, നിങ്ങളുടെ നവജാതശിശുവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയും, അത് വരും വർഷങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കും. കുഞ്ഞിന്റെ വയറുനിറഞ്ഞ ചിരി പോലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയോ പ്രധാന ഭാഗമോ മറഞ്ഞിരിക്കാം.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അവർക്ക് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അവരുടെ വലിയ ഭാവന മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നോക്കാം.

1. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു

ഒരു കുഞ്ഞ് തുറിച്ചുനോക്കിയാൽനിങ്ങൾ കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ, അതിനർത്ഥം അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാവലയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നു എന്നാണ്. അവർ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് നോക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ ഒരു ഭാഗം കാണുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം.

ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തോട് പറ്റിനിൽക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. ഇത് ഭയമോ സംശയമോ മൂലമാകാം, എന്നാൽ കടന്നു പോയ ഒരു കാര്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

മുമ്പ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുതെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകറ്റും.

നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം.

മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ രക്ഷിതാവ്/ രക്ഷിതാവ്/പരിപാലകൻ ആകുലപ്പെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും - അവരുടെ സന്തോഷവും ക്ഷേമവും.

ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വാസ്ഥ്യവും തുറന്നുകാണലും തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് നല്ലതാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ മുഖംമൂടികളിലൂടെയും നുണകളിലൂടെയും പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും അവർ കാണുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ മറയ്ക്കാനോ കബളിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല, കാരണം അവർക്ക് നിങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും.

2. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ട്

കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാവലയത്തിലേക്കോ നോക്കുകയും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കുഞ്ഞിന് ഭൌതികശരീരം കടന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ ആത്മാവിലേക്കോ ആത്മാവിലേക്കോ കാണാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം.സമയവും സ്ഥലവും, അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ആത്മീയ തരംഗദൈർഘ്യത്തിലായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർക്ക് സുഖം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. നിഷേധാത്മകതയുടെയോ വഞ്ചനയുടെയോ ഏത് മുഖവും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം.

3. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്

ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ കാണുന്നു എന്നാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമോ രൂപമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അത് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്തും ആകാം. കുഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് കാണുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.

അവർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇത് ഒരു സൂചനയായിരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും വേണം-കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണാനാകും, അത് ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.

4. നിങ്ങൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്

ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ആശ്വാസത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും ഉറവിടമായി ഉറ്റുനോക്കിയേക്കാം. അവർക്ക് ഭയമോ ഒറ്റയ്ക്കോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയും നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്‌നേഹനിർഭരമായ ഊർജവും അവർ തേടിയേക്കാം.

നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ അനുകമ്പയോടെ അവരെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മാലാഖയെ സുരക്ഷിതനായിരിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. . ഇത് അവരെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അവര് ചിലപ്പോള്നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഊർജ്ജം തിളങ്ങുന്നത് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഭയത്തോടെ നിങ്ങളെ നോക്കുക.

5. നിങ്ങൾ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്

കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഊർജത്തോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, അവ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. മുറിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം.

ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, അവർ അത് നേടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇഴഞ്ഞോ നടന്നോ നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ അടുക്കുക. അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാനാകും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ മുതിർന്നവർ മാത്രമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. അവർക്ക് അവരുടേതായ തനതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അവ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്.

6. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ

കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്, മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും വളർച്ചയുടെ പ്രധാന കാലഘട്ടങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കണമെന്നും അവ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണിച്ചുതരാനും അവർക്ക് നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനാകും.

3 ആഴ്‌ച പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് കണ്ടാൽ, അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ്. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല പരാജയങ്ങൾ എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും, പുതുതായി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉടൻ വിജയം നേടുമെന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്.

കുട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു അടയാളമാണ്. ഭൂതകാലത്തിന് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനും അതിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കാനും മാത്രമേ കഴിയൂവിജയം.

7. ഭാഗ്യം

ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കിയാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഈ അടയാളം അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷവും സന്തോഷവും വിജയവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നാണ്.

നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ആരെങ്കിലുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സംശയാസ്പദമായ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. വിശന്നോ ഉറക്കമോ ആയതിനാൽ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാലും ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് സഹായമോ ഉപദേശമോ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

8. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം

നിങ്ങളെ നോക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും കാണിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നു. വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്ചറുകളും നോക്കുന്ന ശിശുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ പലരും അതിനെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ, കുഞ്ഞിന്റെ നോട്ടത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.

കുഞ്ഞിന്റെ വ്യക്തിത്വം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർ അവരുടെ കണ്ണുകളുടെ ഹിപ്നോട്ടിസിംഗ് ഫലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവരുടെ രക്ഷിതാവാണെന്ന് കുഞ്ഞിന് അറിയാം, മാർഗനിർദേശത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി അവർ നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

9. നിങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ

നിങ്ങൾ വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്നും എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ആണ്.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുനിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യം.

കുട്ടി നിങ്ങളെ നോക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർക്കായി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടരും വിജയകരവുമായ മുതിർന്നവരായി വളരാൻ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും ആവശ്യമാണ്. കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, അതിനർത്ഥം അവർ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ്.

അവസാന ചിന്തകൾ

അത് എത്ര വിചിത്രമായി തോന്നിയാലും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അവർ നേരെ നോക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും. നിന്റെ ആത്മാവ്. ഇത്രയും നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവർ എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?

മിക്ക ആളുകൾക്കും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം തോന്നുന്നു. അവരുടെ നോട്ടം നമ്മെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതി, പല തരത്തിൽ, ആ ആദ്യകാല നിമിഷങ്ങൾ എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക!

Leonard Collins

കെല്ലി റോബിൻസൺ, ഗ്യാസ്ട്രോണമിയുടെ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഭക്ഷണപാനീയ എഴുത്തുകാരനാണ്. പാചക ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അവൾ രാജ്യത്തെ ചില മുൻനിര റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു, അവളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച പാചക കലയോട് ആഴമായ വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലിക്വിഡ്‌സ് ആൻഡ് സോളിഡ്‌സ് എന്ന ബ്ലോഗിലൂടെ അവൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു. അവൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാചക പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതാത്തപ്പോൾ, അവളുടെ അടുക്കളയിൽ പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജന്മനാടായ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബാറുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. വിവേചനാധികാരവും വിശദവിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കണ്ണുമായി, കെല്ലി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരുന്നു, പുതിയ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാനും മേശയുടെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനും അവളുടെ വായനക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.